carlgrens.info
FRÅN VISBY TILL TROLLVÄGEN 4

För att komma från centrala Visby till Högklint kör man söderut till Klintehamnsrondellen och vidare på väg 140 mot Klintehamn. Kommer man från hamnen kör man söderut på färjeleden till samma rondell. I rondellen, som har en "stege" i mitten, tar man åt höger på väg 140 mot Klintehamn.

Redan efter 2 kilometer från rondellen kommer skyltar som visar höger mot Kneippbyn, Fridhem och Högklint. Följ den. Kör förbi Kneippbyn. Strax efter Nygårds (en stor bondgård på vänster hand), viker vägen 90-grader till vänster. Följ med i svängen. Kör man rakt fram kommer man till Fridhems Pensionat.

Efter 600 meter och i anslutning till en avtagsväg mot stranden och Fridhems Café kommer ännu en Högklint-skylt. Följ den rakt fram. Efter endast 100 meter syns en gatuskylt: Litorinavägen. Passera Litorinavägen på höger hand men sakta in för nu är ni strax framme. Nästa gata, också till höger, är Trollvägen.

Trollvägen är lite svår att upptäcka eftersom gatuskylten inte syns från Visbyhållet. En gul brevlåda och en rad postlådor antyder dock vägen som ni ska svänga in på. Invid den gula brevlådan finns också en vägskylt som visar vidare mot Högklint. Kör således inte vidare utan sväng höger på en grusad privatväg uppför en backe till andra huset på höger sida, ett grått trähus med rödbruna markiser. Parkering finns framför huset eller framför boden dessförinnan.

Om ni av misstag kör förbi Trollvägen och kommer till en Högklint-skylt som pekar åt höger in på Utsiktsvägen har ni kommit ett snäpp för långt. Då är det bara att vända och ta första grusväg till vänster. Vid behov av lots är det bara att ringa 0709-622618.