carlgrens.info
Handledning inför projektverksamhet och utvärderingar

Konsulttjänsterna är främst inriktade på handledning inför projektverksamhet och utvärderingar. Erfarenheter anger att projekt- och utvärderingskvalitet till stora delar avgörs av de initiala insatserna. Av denna anledning vill jag i första hand erbjuda min erfarenhet som handledare kring projektplanering, förstudier, planering av egenutvärderingar samt upphandling av externa utvärderingar.

Vid många tillfällen kräver finansiärer opartiska utvärderingar för att säkra tillförlitlighet och hög kvalitet. För EOP konsult har detta inneburit att ett antal utvärderingar genomförts utifrån krav från EU-fonder, länsstyrelser och överordnade enheter.


Genomförda utvärderingar
Handbok med redovisning av arbetssätt