carlgrens.info
Planering och genomförande av olika utbildningsinsatser

Med jämna mellanrum krävs utbildningsinsatser som lyfter chefer och medarbetare till högre kompetensnivå, nya tänkesätt, nytt tekniskt kunnande. Även här kan EOP konsult medverka med mentorskap och enskild handledning, seminarieverksamhet och strukturerad kursgivning.

De områden som hittills dominerat firmans utbildningsinsatser har rört
-- ledarskap och medarbetarskap
-- verksamhets- och organisationsutveckling
-- utvärderingsmetodik
-- vetenskapsteori och forskningsmetodik, FoU

Företagets arbetsfilosofi vilar på en ambition att vara lyhörd inför kundens behov. Därför utformas utbildningsinsatserna utifrån ett fortgående samråd. Denna samverkansmetodik återfinns även i företagets pedagogiska preferenser. I skissen Interaktiv personalutveckling redovisas en sådan metod.


Interaktiv personalutveckling
Genomförda utbildningsinsatser