carlgrens.info
Planering av tillfälliga projekt eller långsiktig strategi

Projektplanering är vanlig inom verksamheter med starkt utvecklingsintresse. Genom att delta i projektplaneringen skapas en extra god grund för en åtföljande utvärderingsinsats.

Strategisk planering omfattar en bredare och mer långsiktig verksamhetsplanering. Ofta genomförs denna planering i samband med en omorganisation. Även i dessa sammanhang kan EOP konsult bidra med erfarenhet och expertkunnande.

Genomförda planeringsinsatser