carlgrens.info
Boken finns att beställa via e-post från EOPKonsult.
Priset är 160:- inkl. moms och frakt.


I förordet skriver Anna Sandborg, kommundirektör i Karlstads kommun och ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige bl.a. följande:

Vår förmåga att betrakta vårt eget handlande och bedöma det neutralt är opålitlig. Det räcker med att höra svar på frågan om hur vi bedömer oss själva som bilförare. De flesta kör betydligt bättre än genomsnittet...
I nätverkssamhället, som ofta arbetar i projektform, är förtroende mellan aktörerna en livsnödvändighet för arbetet ska löpa på. Efteråt behövs en bekräftelse på nyttan med insatserna. Åsikter är inte liktydigt med kunskap, och kunskap kan presenteras på en mängd sätt.
Vi som är chefer i den offentliga sektorn, uppträder dagligen som beställare av tjänster inom ämnet utvärdering. Hur kan vi förbättra den rollen, och genom bättre självkännedom också bli bättre bedömare av de tjänster som vi erbjuds? Vi behöver genvägar i det dagliga arbetet.
I denna bok får man allt i ett. Använd boken som handbok. Jag vet att din tid är knapp. Här har du en kort väg till praktisk kunskap. Är du student och ska fördjupa dig i ämnet så har du fått en riklig källa att ösa ur.