carlgrens.info
Genomförda utvärderingar
Tillbaka till Utvärderingar>>

Rituella omskärelser av pojkar inom svensk sjukvård
Ekonomiska rutiner bland svenska landsting, 2017.
Ska offentlig sjukvård ägna tid och skattemedel åt religiös kirurgi?
Bör FNs Barnkonvention antas som svensk lag?
Originalversion (Wordfil) / Kortversion (Wordfil)


Utvärderingsuppdrag för PRO Gotland: äldreboende, 2016.

Förberedande arbetsträning för arbetslösa, sjukskrivna personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och/eller långvarig smärta.
Ett Finsam-projekt inom HabRehab-enheten, Gotlands Region, Hälso- och sjukvården i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Primärvården och Psykiatrin.


”Sanningar till salu”.
En utvärderande analys 2007-2009 av samarbetet mellan utvärderare och projektägare.

Stockholm, SKL Kommentus Förlag, 2009.


Utvärdering 2006-2007 av projektet ”Vuxenutbildning för alla” inriktat mot personer med psykiska funktionshinder.
Visby, Gotlands Konstskola Folkuniversitetet, 2007.

Utvärdering 2005-2006 av projekt med ”Invandrare i vård och omsorg”.
Visby, Gotlands Kommun, Arbetscentrum. 2006.


Utvärdering 2003-2005 av MiFF, ett jämställdhetsprojekt med män i förskola och fritidshem.
Visby, Länsstyrelsen i Gotlands län. Enheten för arbetsmarknad och näringsliv, 2005.


Utvärdering 2002-2003 av USAK-projektet; utveckling av Sociala Arbetskooperativ på Gotland.
Roma, Gotlands Kooperativa Utvecklingscentrum, 2003.


Utvärdering 2001-2002 av projektet Ung i Europa en arbetsmarknadsinsats för 18-28 åringar.
Visby, TBV, 2002.


Utvärdering 2001-2002 av ett projekt för arbetslösa unga, 18-24 år.
Två delrapporter samt slutrapport.

Visby, Gotlands Kommun, Arbetscentrum, 2002.


Skola – Arbetsliv. Metaanalys av 20 Employment-stödda projekt för ungdomar i den sociala riskzonen, 1998-1999.
Stockholm, Svenska ESF-Rådet, Arbetsmarknadsverket, 2000.
Tillsammans med Ove Svensson och Christopher Nyman.


Utvärdering 1999-2000 av dagbehandling som alternativ till sluten missbrukarvård.
Gotlands kommun, Visby vårdförvaltning. Alkoholrådgivningen, 2000.


Utvärdering 1998-2000 av Herkules, 3-årigt praktikprojekt inom gymnasieskolans individuella program.
Tre delrapporter samt slutrapport.

Visby, Gotlands kommun, Sävegymnasiet, Individuella programmet, 2000.


Utvärdering av Finsam, ett försök med finansiell samordning mellan Gotlands kommun och Försäkringskassan 1993-1997.
Visby, Socsam-nämnden, 1998.


Referenser
Önskemål om referenser ordnas via kontakt med
EOP konsult

Tillbaka till Utvärderingar>>