carlgrens.info
Några genomförda utbildningsinsatser
Tillbaka till Utbildning>>

”Sanningar till salu”
Lärobok om samarbetet mellan utvärderare och projektägare.

Stockholm, SKL Kommentus Förlag, 2009. Länk


Undervisning och examination. Högskolekurs (10 poäng) i vetenskapsteori och forskningsmetodik vid Högskolan på Gotland 2003-2004.
Visby, Högskolan på Gotland, 2004.
Tillsammans med Gunilla Andersson-Linder & Lars Sköldstam.


Handledning av Komvux-personal i arbetet med intern utvärdering av projektet ”Infrastruktur för vuxnas lärande”.
Visby, Utbildningsförvaltningen, Komvux, 2003.


Seminarium för medlemmarna i Arbetsmarknadsverkets BRYT-nätverk om sätt att samarbeta med ”inbäddade utvärderare”.
Stockholm, Arbetsmarknadsverket, 2003.


Undervisning och examination. Högskolekurs (10 poäng) i vetenskapsteori och forskningsmetodik vid Högskolan på Gotland 2001-2002.
Visby, Högskolan på Gotland, 2002.
Tillsammans med Gunilla Andersson-Linder & Lars Sköldstam.


Nationellt endagsseminarium om Herkules-projektet, ett 3-årigt praktikprojekt inom gymnasieskolans individuella program.
Visby, Gotlands kommun, Sävegymnasiet, Individuella programmet, 2000.


Undervisning i demokrati och flerpartisystem. En 5-veckors Sida-insats riktad mot lokalpolitiker i tre tanzaniska distrikt: Kiteto, Singida, Babati.
Stockholm, Sida & Svenska Kommunförbundet, 1998.


Referenser
Önskemål om referenser ordnas via kontakt med EOP konsult

Tillbaka till Utbildning>>