carlgrens.info
Några planeringsuppdrag och utredningar

Förslag på utveckling av verksamhet och marknadsföring.
Visby, Socialförvaltningen, Alkohol- och drogrådgivningen, 2005.


Utredning 2004-2005 kring ett organisatoriskt förändringsarbete inom Länsstyrelsen Gotlands län: ”Den nya länsstyrelsen 2006”.
Visby, Länsstyrelsen Gotlands län, 2005. Sju delrapporter samt slutrapport.


Utredning om framtida organisation för sluten missbrukarvård på Gotland: ”Framtider. Västerby behandlingscenter inför 2000-talet”
Visby, Gotlands Kommun, Styrelsen för Västerby behandlingscenter, 1999.


Referenser
Önskemål om referenser ordnas via kontakt med EOP konsult

Tillbaka till Planering>>