carlgrens.info
Några insatser för förbättrad kommunikation och PR
Tillbaka till Kommunikation>>

Förslag på utveckling och marknadsföring.
Visby, Socialförvaltningen, Alkohol- och drogrådgivningen, 2005.


”Att upphandla utvärderingar.” Informationsmaterial för EU Växtkraft Mål 3.
Visby, EOP konsult tillsammans med Gunilla Andersson-Linder & Mårten Nordlund, 2003.


”På gränsen mellan utbildning och arbete. Om vuxenblivande, utbildning och arbetsliv; erfarenheter från 24 EU-projekt i Sverige.”
En 43-sidig tryckt information baserad på en genomgång av 24 Employment-projekt.
Stockholm, Svenska ESF-Rådet, 2001.
Tillsammans med Sven Jansson, Ove Svensson och Christopher Nyman.


Skola – Arbetsliv. Metaanalys av 20 Employment-stödda ungdomsprojekt.
Stockholm, Svenska ESF-Rådet, Arbetsmarknadsverket, 2000.


Rapport baserad på kommunikationsanalys för Svenska ESF-Rådet av ”Samverka!” en skrift (11/98) från Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Stockholm, Svenska ESF-Rådet, Arbetsmarknadsverket, 2000.


”Växtkraft Mål 4 ger stöd.” Informationsmaterial baserat på utvärdering av projektstöd från Växtkraft Mål 4.
Visby, EU Växtkraft Mål 4,1999.


Utformning och design av annonser.
Visby, Försäkringskassan på Gotland, 1998-99.


Språkliga revisioner av verksamhetsdokument.
Visby, Försäkringskassan på Gotland, 1998-99.


”De tog vara på EU-pengarna!” Informationsmaterial baserat på utvärdering av projektstöd från EU Mål 3, Växtkraft Mål 4 och Beslutsgruppen Mål 5b Gotland.
Visby, EU Mål 3, 1998.


Referenser
Önskemål om referenser ordnas via kontakt med EOP konsult

Tillbaka till Kommunikation>>