carlgrens.info
Konsulttjänster för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete

Tjänster
Konsulttjänster relaterade till verksamhetsutveckling inom samhällelig verksamhet:
stat, kommuner, landsting, frivilligorganisationer
samt privatiserad offentlig verksamhet.

Arbetssätt
Interaktiva och oberoende insatser i nära samverkan med uppdragsgivaren.